OSADA  ›  Historie

Historie T.O.Samoty II sahá až do druhé poloviny 80. let minulého století. V té době se na letním táboře v Litoradlicích - který se zde konal již od 70. let - setkali Zdeněk Kopřiva, Fanda Nodl, Iveta a Martin Kokrdovi  a někteří další, tehdy ještě děti, např. Petr Mařánek. Tábor tehdy pořádal pionýrský oddíl Skaláci při ZŠ Loděnice.

    Po roce ´89 vzniká T.O.Samota, která se pod hlavičkou obnovené ČTU stává pořadatelem tábora. V polovině 90. let se po neshodách, které se týkaly programové skladby, personálního obsazení a v neposlední řadě i hospodaření tábora, přešla část členů T.O.Samota do organizace Československý zálesák a začala provozovat 2.běh. Po roce 2000 se pak, již s názvem T.O.Samota II, vrátila do lůna ČTU, kde setrvává dodnes.