OSADA  ›  Dětský tábor  ›  Tábor 2011

30.07.2011

A je tady konec...

Tábor nám utekl jako voda, bohové se vrátili na Olymp a my se už těšíme na příští rok ...

Užijte si zbytek prázdnin a přijeďte zase ! :-)

 

1. oddíl - Berani


 

 

2. oddíl - 11 statečných


 

 

3. oddíl - Afronikové


 

 

 

4. oddíl -  Strážci podsvětí

 

 

5. oddíl - Hérové

 

 

6. oddíl - Apolloňané

 

 

Ti, bez kterých by to nešlo :-)

 

29.07.2011

Bohužel se nám přiblížil konec...

Dopoledne jsme hráli vědomostní hru Amerika a botovku.

Odpoledne probíhala vyhodnocování a večer slavnostní vyhlášení vítězů.

 

28.07.2011

Dnešním patronem byl bůh Hádes.

Hned ráno nás probudil pořádnou rozcvičkou.

Pak jsme vyráběli svícny a pečetě z pečetního vosku.

Po obědě jsme se vydali do lesa hledat krmení pro psa Kerbera a po svačině nás navštívili místní dobrovolní hasiči.

 

27.07.2011

Dnešní budíček byl o půlhodinu dříve, abychom stihli naplánovaný výlet do Týna nad Vltavou.

Nakoupili jsme si tam malé dárečky pro kamarády, protože večer k nám zavítal Ježíšek a my jsme si užili táborové vánoce.

 

 

26.07.2011

Dnes nad námi bděl bůh Apollón.

Hned po ránu se projevil jeho vliv, protože nás ráno probudil hraním na flétny.

Dopoledne nás navštívil sokolník a předvedl nám umění svých svěřenců.

Po obědě jsme vyráběli sochu nejvyššího boha Dia z přírodních materiálů a po setmění jsme hráli stínové divadlo o heraklovu putování.

A už se nám objevují první výsledky studia na táborové univerzitě, někteří už umí jezdit na lodích, jiní se naučili masírovat a další si pochutnali na svém prvním dortu.

 

25.07.2011

Den Titánů

Dopoledne se dohrávaly turnaje ve vybíjené a ve fotbale.

Poté proběhl lítý souboj Titánů, který spočíval ve splnění zajímavých úkolů.

Například štafeta s mýdlem, větrník a korunová štafeta.

Po obědě postihl celý tábor fiktivní průjem a proto jsme si mohli zahrát soutěž zvanou "latrína".

A abychom zahladili poslední stopy po průjmu, proběhla celotáborová Poseidonova koupel.

 

 

24.07.2011

Dnešní patron, bůh Dionysos, začal úřadovat hned ráno - ukryl nám snídani  v lese.

Abychom se protáhli, zahráli jsme si míčové hry a po obědě nás čekal velmi zapeklitý úkol.

Dionysos nám ukryl 6 druhů poživatin a zašifroval nám jejich umístění. Museli jsme rozluštit místo uložení, najít 3 druhy dobrot, vyrobit si pec a nachystat bohu pohoštění.

K dispozici jsme měli jen olivy, med, chalvu, jogurt, mandle a salátovou okurku. Každému oddílu se podařilo získat nahodilou kombinaci těchto surovin a všichni jsme obdrželi pytlík hladké

mouky. Bylo až překvapující, co vše se dá vymyslet a jak dobře to může chutnat. Dionýsos byl na výsost spokojen.

 

 

 

23.07.2011

Konečně jsme se probudili do slunečného rána .

Po snídani jsme se sbalili a vyrazili na místo konání olympijských her - do Litoradlic.

Zahráli jsme si fotbal, přehazovanou, hod kroužky, běh, petanque, terénní běh a běh zručnosti.

Do tábora jsme se vrátili na pozdní oběd, odpočinuli si  a dohrávali jsme vybíjenou, fotbal a přetahovanou.

 

22.07.2011

Patronem se nám dnes stal bůh Hefaistos a protože byl mimo jiné kovářem, vyráběli jsme dopoledne šperky z drátků a korálků.

Před obědem jsme vyrazili na sběr lesních plodin, abychom mohli zítra poobědvat sladké knedlíky s malinami, borůvkami a ostružinami.

Odpoledne jsme začali hrát turnaje ve fotbale a ve vybíjené, abychom si natrénovali na zítřejší olympijský den.

Po svačině jsme si museli od Hefaista přebrat oheň, kterým jsme si zapálili připravené ohně a k  večeři jsme si opekli vuřty.

 

 

21.7.2011

Po deštivé noci nás přivítalo už jen zatažené ráno. Naštěstí máme novou velkou kuchyň a tak se mokré věci usušili rychle.

Patronem se dnes stal bůh Pan.

Po snídani proběhla soutěž ve sbírání odpadků v prostoru tábora - nikdo by nečekal, kolik se jich našlo , když šlo o soutěž :-)

Dopoledne jsme vyráběli zvířátka z přírodního materiálu, který jsme si museli najít v okolí tábora.

Po svačině jsme škrábali brambory na oběd, který v nás poté v "cuku letu" zmizel.

Po poledním klidu, během kterého nám slehlo, jsme se vydali hledat námi vyrobená zvířátka, která se nám rozutekla do lesa.

Když jsme vychladli, proběhla celotáborová očista ve sprše.

Před večeří jsme se naučili zpívat hit letošního tábora.

 

 

 

 

 

20.07.2011

Dnešní den se nesl ve znamení boha Nota.

Dopoledne jsme vyráběli draky, kteří byli navečer hodnoceni jak podle vzhledu, tak podle schopnosti létat.

Po obědě jsme sháněli po celém táboře a jeho nejbližším okolí rozepsané úkoly na celý rok a zapisovali je do oddílových diářů.

Před večeří jsme zkoušeli napodobit vlastnosti různých zvířat, například svlékat se jako hadi, prolézat pavučinou atd.

 

 

 

19.07.2011

Probudili jsme se do slunečného rána...

Protože je dnešní den zasvěcen bohyni Artemis, učili jsme se dopoledne poznávat stopy zvěře, které jsme si také zkusili odlít ze sádry.

Dostali jsme semínka plodin a budeme se snažit z nich do konce tábora vypěstovat co největší rostlinky.

Odpoledne jsme se začali učit základy jízdy na kánoích a po svačině jsme se vydali do okolí tábora na stopování Kerynejské laně.

 

18.07.2011

Dnešním patronem je bůh Hermes.

Ráno jsme se stali posly bohů - měli jsme za úkol přinést zprávu, kterou jsme si museli zapamatovat.

Do oběda jsme si ještě stihli zahrát ponožkovanou.

Po vepřoknedlozelu a poledním klidu jsme se vydali nalézt Nemejského lva podle vědomostních indicií a nakonec jsme ho dohnali v "jeskyni".

Pro rozptýlení proběhl závod formule 1 o Velkou cenu Samoty II .

Abychom se také přiučili něčemu novému, byla dnes oetvřena univerzita, na které se vyučují různé neobvyklé předměty jako vodologie, ohňologie, věštbologie atd.

 

 

17.07.2011

Ráno k nám zavítali bohové a my započali naše putování na Olymp. Dnešní den byl zasvěcen bohyni Afroditě, a proto jsme dopoledne vyráběli kostýmy a vlajky, abychom se Afroditě zalíbili.

Po poledním klidu jsme se na chvíli vrátili do současnosti a pokochali se zajímavým vyprávěním a ukázkou modelů letadel a autíček. Posilněni svačinou jsme se vrátili k putování a vyběhli  hledat pás Amazonek.

Večer jsme předvedli výsledky našeho dopoledního snažení samotné bohyni Afroditě.

 

16.07.2011

Dorazili jsme v pořádku, cesta nám utekla docela rychle. Po příjezdu nás vedoucí rozdělili do oddílů, ubytovali jsme se a vyrazili na procházku po okolí. Na té nám vyhládlo, tak jsme se posilnili bramboračkou.